Cetta 50

 • vhodná pre zatienenie menších priestorov
 • variantne montáž do interiéru aj exteriéru
 • lamely široké 5 cm sú v tvare písmena „C“ bez záhybov na koncoch lamiel
 • montuje sa v miestach, ktoré nie sú vystavované príliš silnému pôsobeniu vetra
 • nie je možné ju montovať do prekladu HELUZ
 • možnosť elektrického ovládania
 • garantovaná plocha až 10 m2

Spôsob ovládania

 • manuálne – šnúrou, kľukou
 • elektricky – diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

 

Garantované rozmery

 • minimálna šírka: 400 mm / 600 mm (ovládanie motorom)
 • maximálna šírka: 3 500 mm
 • maximálna výška: 3 000 mm
 • maximálna plocha: 6 m2 (pre ovládanie šnúrou) / 8 m2 (pre ovládanie kľukou) / 10 m2 (pre ovládanie motorom)

Nie je možné dodať Atypické rozmery.

Nákres lamely Cetta 50

Varianty montáže

Základné typy montáže

 • Montáž do vytvorenej kapsy (strop/stena)
 • Montáž do ostenia na rám okna (strop/stena)
 • Montáž na rozširovací profil okna (strop/stena)

Montáž do vytvorenej kapsy (strop/stena) Montáž do ostenia na rám okna (strop/stena) Montáž na rozširovací profil okna (strop/stena)

Tieto tri typy montáže môžu byť v dvoch variantách:

 1. krycí plech priznaný
 2. krycí plech zaomietací.