Cetta 80

 

 • najpoužívanejší typ vo vonkajšom tienení
 • lamela v tvare písmena „C“ široká 8,0 cm
 • dolný profil z extrudovaného hliníka
 • variabilita vyhotovenia: duo systém, slim systém, flexi systém
 • varianty flexi a slim majú nižšiu výšku nábalu
 • variant duo je charakteristický rozdielnym stupňom naklopenia hornej a dolnej časti žalúzie súčasne
 • vysoký stupeň zatienenia
 • hliníkové vodiace lišty zaisťujú stabilitu žalúzie
 • termoregulačný aj ochranný efekt
 • znižovanie hladiny vonkajšieho hluku
 • možnosť elektrického ovládania,
 • garantovaná plocha až 24 m2

 

Spôsob ovládania

 • manuálne – kľukou
 • elektricky – diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

Garantované rozmery

 • minimálna šírka: 600 mm
 • maximálna šírka: 4000 mm (pre ovládanie kľukou, Cetta 80 Flexi – pre ovládanie motorom) / 6000* mm (pre ovládanie motorom)
 • maximálna výška: 4000 mm
 • maximálna plocha: 8 m2 (pre ovládanie kľukou) / 16 m2 (Cetta 80 Flexi – pre ovládanie motorom) / 24 m2 (pre ovládanie motorom)

* Upozornenie: S rastúcou šírkou žalúzie klesá trieda jej odolnosti voči vetru.

Nie je možné dodať Atypické rozmery.

Nákres lamely Cetta 80

Nákres lamely Cetta 80 Flexi

Varianty vyhotovenia Cetty 80

Slim systém

 • spĺňa požiadavku na nízku výšku nábalu
 • špecifické skladanie lamiel (bočný striedavý presah susedných lamiel) so zachovaním možnosti vedenia lištami
 • vhodné riešenie na montáž pri nedostatku miesta pre nábal

Flexi systém

 • nízka výška nábalu sa docielila použitím lamiel bez pozdĺžneho záhybu
 • vhodné riešenie na montáž pri nedostatku miesta pre nábal

Detail a porovnanie výšok nábalu Cetta 80 a Cetta 80 slim

Duo systém

 • umožňuje rozdielny stupeň naklopenia lamiel hornej a dolnej časti žalúzie súčasne
 • zaisťuje oveľa väčšiu variabilitu zatienenia
 • vhodné riešenie do administratívnych budov, školiacich miestností alebo konferenčných hál

Varianty montáže

Základné typy montáže

 • Montáž do vytvorenej kapsy (strop/stena)
 • Montáž do ostenia na rám okna (strop/stena)
 • Montáž na rozširovací profil okna (strop/stena)

Montáž do vytvorenej kapsy (strop/stena) Montáž do ostenia na rám okna (strop/stena) Montáž na rozširovací profil okna (strop/stena)

Tieto tri typy montáže môžu byť v dvoch variantách:

 1. krycia plech priznaný
 2. krycia zaomietací